Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tyto stránky jsou věnovány duchovnímu učiteli Ing. Jiřímu Vackovi z Prahy.

Byly založeny dne 17. listopadu 2005.

* * *

Máme usilovat ze všech sil a celou bytostí, ale současně neustále prosit o milost a spoléhat na ní.      Jiří Vacek

 * * *

Átmavičára je stezkou od začátku až do konce. Kdo nedělá átmavičáru, provádí lokavičáru.   Ramana Maháriši

 * * *

Aktuální info: 4. 5. 2014 - společná meditace v Hradci Králové 

4. 5. 2014 - společná meditace v Olomouci

12. 5. - 24. 5. 2014 - meditační seminář na Morávce

On-line prodej nejen knih Jiřího Vacka na www.jirivacek.cz

Doporučujeme ke sledování: Vědomí Národa

Základní informace o naší stezce a skupině  

 

Vyvrácení námitek

25. 4. 2014

Jiří Vacek

Námitka, že v átmavičáře pomocí pozorovatele, jak ji děláme, se soustřeďujeme rovněž na předmět nebo děláme dokonce lokavičáru, je nepravdivá.

Soustředěním na předmět nebo na tělo a podobně, soustřeďujeme vědomí, abychom je takto zesílené snadněji objevili.

Proto po tomto zesílení, které přináší i klid mysli, obracíme vědomí přímo na vědomí, které si předmět nebo tělo uvědomuje a pomocí této pozornosti vědomí rozpoznáváme a uvědomujeme si.

Bez obrácení vědomé pozornosti na samotné vědomí nelze si vědomí uvědomit. To je základní pravda a zákon, který platí bez výjimek. Důraz na tuto zákonitost v soustředění na zdroj dechu postrádám...

 

Na mistry musí být přísnost

25. 4. 2014

Jiří Vacek

Někteří hledající sledují mistry zrakem opravdu orlím a ostřížím a neunikne jim jediná jejich „chyba“. Jsou jejich kritikou tak zaneprázdněni, že jim na kritický pohled na sebe nezbyde ani čas. Jsou tak dokonalí, že vlastně kritický pohled na sebe ani nepotřebují. Pro soustředění na smítko v oku druhých, často jen domnělé, nejsou schopni vidět vlastní břevno.

Tak jsem se, opět se zpožděním dozvěděl na svou adresu: „Některé děti na meditaci mohou, jiné ne“.

Někteří z přátel jsou rodiči a když se chtějí zúčastnit meditace, nemají jinou možnost, než vzít dítě s sebou. Z principu je dobře, že jsou děti meditačnímu vlivu vystaveny za předpokladu, že neruší druhé...

 

Interview s Jiřím Vackem - 2. část

24. 4. 2014

Jiří Vacek

Tazatelka: Já se samozřejmě na to podívám a doplním si to.

Pan Vacek: Dodnes máme ty veřejné meditace – ty děláme pořád v Praze, v Brně, v Hradci, dříve jsme je dělali i v Bratislavě, nejméně deset do roka.

Tazatelka: Takže nepřetržitě takhle?

Pan Vacek: Ty v Bratislavě jsme přestali dělat, protože tam chodilo jen 50 lidí a to se nezaplatí ten sál těm pořadatelům.

Tazatelka: Chci se zeptat obecně, jaké máte ty zkušenosti s médii, jaké jste měl na začátku 90. let? S novinami, s časopisy, s televizí. Spolupracoval jste s nimi?

Pan Vacek: Já jsem se spíš snažil ze začátku se zapojit do toho odporu, do toho směru potrestání komunistů, ale to vyšlo naprázdno. Tenkrát jsem dokonce kandidoval na nevolitelném místě té strany, jak se to jmenovalo? Vedla to ta paní, která chtěla to potrestání komunistů, ale nedostali se ani do parlamentu v těch prvních volbách. Čistě mně šlo tehdy o to, aby ti komunisti zmizeli z veřejného života, což se tedy bohužel nepodařilo – jsou všude nalezlí...

 

O zástupném utrpení

23. 4. 2014

Jiří Vacek

Jediný způsob, jak účinně pomoci druhému, je něčeho se zříci v jeho prospěch. Přesně to ti, co vedou druhé po stezce, dělají. Tím se dostáváme k dalšímu pohledu na mistry: obětují se, a to doslova, za nás.

Takovou oběť přinášejí všichni mistři, ale pouze za své pravé žáky, což jsou ti, kteří usilovně pracují na sobě pod jejich vedením.

Takovou oběť přinesl i Ježíš. Nikoliv pouze smrtí na kříži, ale celým svým životem. Přinesl ji nikoliv za všechny křesťany, ale pouze za své žáky. Tvrzení, že „zemřel za nás všechny“, neodpovídá pravdě, a také proto rozhodně nejsme spaseni. Poznání a spása jsou výsledky nejen pomoci mistra, ale abychom ji mohli přijmout, musíme sami velmi usilovat...

 

O soustředění na zdroj dechu s cílem poznání Já

22. 4. 2014

Jiří Vacek

Zdroj dechu teprve hledáme, pozorovatelem již jsme a to stále a právě teď neboť pozorovatel je vědomí, naše pravé Já, jehož pozornost je obrácena zevně. Je to právě pozorovatel, naše Já, který hledá zdroj dechu.

Není účinnější a přímější obracet pozornost pozorovatele rovnou na něho nebo hledat, kde pozorovatel vzniká nebo odkud vychází, než si nevšímat samotného pozorovatele, jeho vědomí, a pouze jej používat k hledání zdroje dechu?

Pozorování dechu ve všech případech zastavuje činnost mysli. To je praxe běžná v józe používaná k ovládnutí mysli. Jak říká Patanjali, je-li zamezeno proměnám mysli, její činnosti, pak září pozorovatel...

 

Kdo je mistr?

20. 4. 2014

Jiří Vacek

Mistr je jen jeden a je jím Bůh, vědomí Já jsem. To je zároveň i nejvyšší Pravda: „Já jsem je Pravda“. Mistr je Bůh, Pravda Já jsem.

Tam, kde je Já jsem v osobě uvědomováno, tam je společně Pravda, mistr i Bůh. Abychom tuto pravdu zdůraznili, v duchovním smyslu označujeme za mistra i osobu, ze které Já jsem září, i když ona a žádná stvořená bytost mistrem není.

Přesně vzato, mistr je přítomen pouze tehdy, je-li vědomí Já jsem uvědomováno. Z hlediska praxe můžeme rozlišovat hledající na dvě základní skupiny.

Prvou tvoří ti, kteří si Já neuvědomují. Pokud někdy Já zakoušejí, jejich zkušenost přichází nahodile a nemají schopnost si Já uvědomit ze svého rozhodnutí...

 

Škodlivé debaty

18. 4. 2014

Jiří Vacek

Debaty, ve kterých jde o prestiž a nikoliv o pravdu, nadělají víc škody než užitku. Budí v účastnících ty nejhorší city nenávisti a jim příbuzné.

Smysl dostávají, když připouštíme, že jsme omylní a ochotní změnit svůj názor. To je možné pouze tehdy, je-li nám pravda víc než vlastní pýcha.

Bezpečným ukazatelem, o jakou debatu se jedná, jsou citové projevy zúčastněných, a to nejen verbální, ale i neverbální.

Tam, kde je snaha mít pravdu, nejde o pravdu, ale o prestiž. Kdo chce pravdu a nikoliv mít pravdu, tak ji pokorně hledá s vědomím vlastní nedokonalosti a nebojí se přiznat: „Mýlím se“...

 

Mysl a dech – dva projevy jedné síly

17. 4. 2014

Jiří Vacek

Existuje jen jedna síla, ale její projevy jsou mnohé. Jedním z těchto jejích projevů je mysl, druhým životní síla, která v nás je činná jako zevní i vnitřní, pránický dech.

Různé projevy tvořivé síly vždy tvoří jednotu ve smyslu, že se tak v rozlišené podobě projevuje jen jediná síla. Proto působení jednoho projevu síly vždy určitým způsobem ovlivňuje její jiný projev.

Tak například mysl ovlivňuje pránu a prána opět naše hmotné tělo. V této zákonitosti je nám dána možnost působit na složky naší osobnosti pomocí jednoho projevu síly na druhý...

 

Interview s Jiřím Vackem - 1. část

15. 4. 2014

Jiří Vacek

Dostal jsem níže uvedený dopis. Takové a podobné žádosti přicházejí často.

3. března 2014, Vážený pane Vacek, jsem studentkou Humanitních studií UK (obor Orální historie – soudobé dějiny) a dovoluji si Vás tímto oslovit s nabídkou spolupráce na projektu výzkumu týkající se 90. let. Stručně Vám představím, o co se vlastně jedná: Hlavním úkolem projektu je zmapovat postavení „alternativních“ léčebných disciplín v období transformace. Dává si za cíl prozkoumat, jak proběhlé změny ovlivnily přímé účastníky a jak se změnil oficiální společenský diskurs po roce 1989 a přístup společnosti a státu k těmto disciplínám. Vše se zaměřením na konkrétního člověka a jeho životní vyprávění na „pozadí doby“. Vy jako velmi úspěšná osoba ve svém oboru byste pro mě byl obrovským přínosem. Nejedná se o žádný novinářský rozhovor, jde čistě o vědeckou práci, která bude sloužit ke ...

 

Nové termíny společných meditací v Hradci Králové

13. 4. 2014

Info

  • 4. května 2014
  • 1. června 2014
  • 13. července 2014
  • 17. srpna 2014           více info zde
 

Nové termíny veřejných meditací v Praze

13. 4. 2014

Info

  • 18. října 2014
  •  8. listopadu 2014
  • 13. prosince 2014       více info zde

 

Jak jsme se měli dobře za Rakouska

13. 4. 2014

Jiří Vacek

Někteří naši přední politici myslí spíš jako Rakušáci nebo sudeťáci. Neustále nám například lžou, jak jsme se měli za Rakouska dobře. Jaká je pravda, věrně líčí kronikář Stodůlek pan Vlasák. Článek „Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka“ otiskuji celý z časopisu Prahy 13 „Stop“, duben 2014. Líčí, co se dělo 2. roku 1. světové války 1916...

 

Kdo pomáhá?

12. 4. 2014

Jiří Vacek

Stále a opakovaně se přesvědčuji, jak hledající mají nedostatečné znalosti nauky. Jednak ji nestudují vůbec nebo ji jen čtou, ale nechápou ji ve správném duchu, protože ji nedomýšlejí a nepromýšlejí. V rozmluvách o nauce, které mají vést k rozšíření a prohloubení její znalosti a hlavně k pochopení jejího ducha, se bez ducha a pochopení ohánějí citáty, které jsou obecně správné, ale jen v určitých případech. Platí jen někdy – tam, kde jsou v souladu s duchem nauky. Tyto nedostatky se krutě projevují také v postojích hledajících ke svým a cizím mistrům. Dochází běžně k vzájemnému nepřátelství, napadání, k hádkám, rvačkám i k boji na život a smrt...

 

Tresť přímé stezky

11. 4. 2014

Jiří Krutina

JÁ JSEM je cesta, pravda, láska a život. Kdo se mnou (JÁ JSEM) neshromažďuje, rozptyluje. JÁ JSEM je alfa a omega. Ježíš Kristus

Átmavičára, neboli vědomé zkoumání podstaty Sebe sama, je stezkou od začátku do konce. Tím je jasně vymezena náplň přímé stezky i její provádění. Pokud chceme poznat Boha, musíme poznat sami sebe, toho, kdo Boha poznává, a tak poznáváme sami sebe v pravdě a duchovní podstatě, ve které jsme jedno s Bohem. Pokud se chceme poznat, musíme se zaměřit nikoliv zevně někam mimo sebe, ale přesně obráceně – přímo na nás samé, na to, kým skutečně a podstatně stále jsme. Není jiné cesty, než zaměřit svou vědomou pozornost na nás samé, tedy na samo svobodné, od všeho projeveného rozlišené vědomí, vědomo si sebe sama – své existence jako vědomí...

 

Co je dovoleno mistrovi?

10. 4. 2014

Jiří Vacek

Co je dovoleno Jovovi (Bohu, mistrovi), není dovoleno volovi (světskému člověku, hledajícímu). Když dva dělají totéž, není to nikdy totéž. Čistě teoreticky: dva lidé sedí a pozorují televizi. Jeden spočívá v sebe si vědomém pozorovateli, který prožívá své rozlišení od pozorovaného programu, na který nereaguje. Druhý „dělá totéž“, ale jeho vědomí je nevědomě pohlceno dějem, který probíhá na obrazovce. Nejen si není vědom sebe, ale plně prožívá děj, který sleduje, jako by byl jeho účastníkem. Dělají oba totéž? Tomu, kdo bdí v Já, takové pozorování neškodí. Samozřejmě, pokud je nepřehání. Druhý takovým pozorováním nejen ztrácí čas a sílu, ...

 

Satsang a láska k našim bližním – mistrům

9. 4. 2014

Jiří Krutina

Jediné opravdové náboženství je náboženstvím Lásky. Láska je trojjediná ve svém projevu, tak jako všechny Boží mohutnosti. Je vyjádřením základních vztahů: Já – Já, Já – ty, já – ono. Láska je tak vztahovou dostředivou silou sjednocující nás s Bohem, námi samými – tím, kým opravdu jsme s druhými bytostmi, jež jsou vyjádřením téhož jediného Já – Lásky, i s celým stvořením v jeho duchovním základu Já. V zákonu Lásky spočívá esence cesty k Bohu, duchovní praxe i sám cíl. Duchovní praxe jako celek, tedy átma-vičára, je stezkou lásky, která se projevuje nasměrováním naší duchovní volní síly uvědomovací aktivity a pozornosti vědomí k samotné podstatě sebe sama („já“), vědomí Já jsem, jež je naše pravé Já...

 

Stále nevinně trpící Němci

9. 4. 2014

Jiří Vacek

Hitler neustále vytruboval do světa lži o trpících Němcích, například v Československu. Pravda byla, že měli větší demokratická a lidská práva než Němci v Říši. Ti je pod vládou Hitlera neměli. Přesto svět těmto lžím věřil. Dnes opět Němci točí filmy viz „Hitlerovy děti“ nebo „Hitlerovy poslední vánoce“. Líčí tam osudy německých žen a dětí, jak trpí pod nesmyslným spojeneckým bombardováním, „protože válka byla prohraná“. Ano, válka byla prohraná, ale němečtí vojáci ve své obraně Hitlera naprosto nepolevovali. Válčili dál, to jest vraždili spojenecké vojáky bez ustání. Vraždili dokonce přímo válečné zajatce...

 

Učení Mistra Eckharta: O rození věčného slova

8. 4. 2014

Jiří Krutina

eckhart_o_rozeni_vecneho_slova.jpg

Pod nánosy mnohé „teologie“ se nám v jeho dílech a kázáních odkrývá duchovní prozření Mistra Eckharta, které musel jistě obratně skrývat před soudobou „cenzůrou“. Byl mystikem a jeho učení lze nejlépe charakterizovat jako „křesťanskou advaitu“, tedy učení o nedvojnosti nás a Boha a vybízení k jeho autentické zkušenosti. Jako základ pro dosažení spojení s Bohem hovořil o „odloučenosti“ od světských a pozemských věcí, obrácení do nitra duše a oddanosti duše k Bohu, tedy pravé lásce k tomu, co nás přesahuje. Cílem je zřeknutí se světských potěšení duše a její oddanost výhradně Bohu v nás. Jako zásadní vlastnost zdůrazňoval pokoru, ...

 

Důležité upozornění – veřejná meditace v Praze 12. 4.

7. 4. 2014

Info

Veřejná meditace s Jiřím Vackem se koná tuto sobotu 12. dubna 2014 ve Spolkovém domě na Praze 5 – Stodůlky od 14 - 16 hodin.

Hodinu před zahájením je možné nakoupit naše knihy, CD, DVD, duchovní skripta a fotografie nebo osobně meditovat. K prodeji bude i novinka, kniha „Valentin Weigel: mystik 16. století“. Autor učí: „Poznat správně sama sebe je nejlepším poznáním a nejvyšší moudrostí“.

Pokud máte zájem o určité knihy, doporučujeme, abyste se s námi spojili a my vám je přivezeme.

Více informací viz web nebo telefon 235 512 505.

 

Z došlé pošty

7. 4. 2014

SMS 22. 3. 2014

Děkuji za noční daršan. Vážím si každé noci, ve které výuka pokračuje. Kéž jsem stále lepším žákem svého mistra! Děkuji za vše, navždy Váš Martin T.

 

SMS 23. 3. 2014

Milý pane Vacku,

děkuji za vaši péči a bezmeznou laskavost. Moc si všeho vážím a toužím po Pravdě a návratu Domů. Kéž mám zápal pro stezku, tak jako vy.

Krásnou noc přeji a děkuji za pomoc a cenné rady. Mějte požehnaný seminář.

Sára Hromádková...