Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tyto stránky jsou věnovány duchovnímu učiteli Ing. Jiřímu Vackovi z Prahy.

Byly založeny dne 17. listopadu 2005.

* * *

Máme usilovat ze všech sil a celou bytostí, ale současně neustále prosit o milost a spoléhat na ní.      Jiří Vacek

 * * *

Átmavičára je stezkou od začátku až do konce. Kdo nedělá átmavičáru, provádí lokavičáru.   Ramana Maháriši

 * * *

Aktuální info: 21. 9. 2014 - společná meditace v Hradci Králové 

27. 9. - 4. 10. 2014 - meditační seminář na Morávce

14. 11. - 17. 11. 2014 - meditační seminář - Zlenice

12. 10. 2014 - společná meditace v Olomouci

On-line prodej nejen knih Jiřího Vacka na www.jirivacek.cz

Doporučujeme ke sledování: Vědomí Národa

Základní informace o naší stezce a skupině  

 

Promluva - seminář Zlenice, pondělí 25. 8. 2014, 8-9h střídavá pránájáma

17. 9. 2014

Jiří Vacek

Přepsala: Alice Klímová

 

Ranní meditace

Abychom se trošku pozvedli duchovně, tak si dáme naši mantru: "Bože, my Tě máme rádi, my jsme kamarádi". Kamarádi se v mantře vztahují na Boha, ale i na naše bližní. Nikdy nesmíme zapomínat, že pro nás platí trvale a stále dvě přikázání: lásky k Bohu a lásky k bližním. Nemůžu říct, že by naše společenství mě v tom druhém bodě, v lásce k bližním, příliš uspokojovalo. Takže se musíme všichni v tomto směru velmi polepšit. (opakování mantry:) "Bože, my Tě máme rádi, my jsme kamarádi" Tak stačí.

Zkontrolujeme si své bdění v pozorovateli a zesílíme je. Jasně se v něm rozlišíme od všeho pozorovatelného...

 

Promluvy ze semináře ve Zlenicích

16. 9. 2014

Jiří Vacek

Zlenice 30-8-2014, poslední den, sobota, 8-9h střídavá pránájáma

Přepsala: Petra Troblová

 

Po střídavé pránájámě

Věnujeme se nyní rozpouštění té části naší nevědomosti a ega, že vědomí je omezeno na tělo nebo, že se vědomí nachází pouze v těle. Pravda je, že vědomí je všude a ve všem, proto vědomí je i v těle, ale rozhodně není tělem omezeno. Z tohoto pohledu k této problematice musíme přistupovat a rozpouštět představy nebo zkušenosti, ve kterých omezujeme vědomí, pozorovatele nebo Já jenom na tělo. Cílem je, aby vědomí Já jsem rovnoměrně prostupovalo naše tělo, naší celou bytost, náš svět a abychom si je uvědomovali i jejich neprojevený základ. Teď přistoupíme k cvičení, které jsme tady ...

 

Důležité upozornění - poštovní poukázka “C“

15. 9. 2014

Info

Důležité upozornění pro odběratele, kteří platí přiloženou poštovní poukázkou “C“

V poslední době došlo hned k několika případům, že pošta neplní řádně to, zač si nechává platit. Nedoručila nám peněžní hotovost, kterou nám odběratelé zaslali poštovní poukázkou “C“ a navíc nám ani příjem peněz na poukázku neoznámila. Pošta nám nejen peníze nedoručila do bytu, ale dokonce ani neoznámila příchod peněz a proto jsme je ani nemohli vybrat...

 

Patologické myšlení nacistů a jejich příznivců

14. 9. 2014

Jiří Vacek

Nacisté a jejich příznivci nás neustále zahrnují nenormálním způsobem myšlení. Spočívá zejména v neustálém demagogickém opakování těchto lživých postojů a tvrzení:

1/  Začátek dějin se počítá od data, ve kterém bylo Německu a Němcům takzvaně „ublíženo“, Co bylo před tím, to neexistuje. Trpí naprostou ztrátou paměti. O existenci příčin a následků, které přinášejí, se mlčí.

Tento jev se projevuje zřetelně v tvrzeních typu: „A bylo to již po skončení války.“ Pro ně se počítá jen to, co se stalo po podepsání příměří 8. 5. 1945. Co bylo před tím, neexistuje. Desítky milionů nevinných, co Němci zavraždili, jako jejich oběti neexistují. To s údajným následným utrpením Němců nijak nesouvisí...

 

Prežívanie v Já

13. 9. 2014

Nora Tkáčiková

Dobrý večer prajem

 

Som hľadajúca zo Slovenska a prečítala som od Vás viaceré knihy, ktoré mi ukazujú cestu. Pred 2 mesiacmi počas meditácie sa mi prebudilo duchovné srdce až napokon som mala skúsenosť Jednoty. Od vtedy sa moje vnímanie zmenilo od základov. Samovolne pretrvávam v stave seba si vedomého Ja, vnímam Brahman aj Atman zároveň. V tomto stave vnímam intenzívne pôsobenie 7 a 6 čakry. Práve keď ich cítim intenzívnejšie, mávam pocit ako keby som strácala rovnováhu a pocit pôdy pod nohami...

 

Knižní novinka - Jiří Vacek: Život v Duchu svatém

11. 9. 2014

E-shop   

zivot_v_duchu_svatem_i_web.jpg

Jiří Vacek: Život v Duchu svatém, 1. díl

vázané, 256 stran, 250 Kč

Podrobný popis praxe, která vede po poznání Já k obnově jeho spojení s absolutním vědomím Já jsem ve všech božských principech: ve vědomí, lásce, tvořivé moci a inteligenci. Cílem je poznání jednoty Krista v nás s Otcem, átman, brahman, naší buddhovské podstaty s Buddhovým nestvořeným, a následné vysvobození z utrpení ze zrodů v nebožském světě.

Kniha vyjde ve čtvrtek 25. září 2014. Můžete si ji objednat i v našem E-shopu ...

 

V Ústí plánují otevřít sudetoněmecké muzeum. Kudla v kapse se otevírá nejen válečným veteránům, proti jsou i mnozí historici

9. 9. 2014

Krajskelisty.cz

Nápad otevřít v Ústí nad Labem, dřívější baště militantního sudetoněmeckého separatismu i centra teroristů z Wehrvolfu, muzeum německé menšiny, naprosto jednoznačně odsuzují váleční veteráni z Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS). Koncepce podle nich zcela opomíjí opakované snahy Němců podmanit si zemi, kam kdysi byli pozváni jako hosté. Zcela pak pomíjí dva sudetoněmecké puče proti Československu v roce 1918 a 1938...

 

Od duchoborců je možno očekávat to nejhorší

7. 9. 2014

Jiří Vacek

Ve Zlenicích na semináři se mně opět potvrdila pravdivost mého výroku: "Od duchoborců je možno očekávat to nejhorší". Snídaně máme na švédském stole a každý si poslouží podle své chutě a potřeby. Časem potřeby některých jedinců vzrostly tak, že na ty poslední se jednou již nedostalo. Po upozornění bylo vše opět v pořádku. Co se však nestalo. Jeden z přátel nám pak vyprávěl, jak pozoroval nějakou osobu z účastníků, jak chodí ke stolu s velkou igelitkou a strká do ní velké porce jídla, které pak odnášel pryč. Přítel je pak viděl venku ve vesnici, jak pytel s jídlem předává nějakým lidem...

 

Promluvy ze semináře ve Zlenicích - část 3. závěrečná

3. 9. 2014

Jiří Vacek

Vědomí, jak víme, je nejen schopnost uvědomovací, ale má i svou oživující a posilující moc, která je vedena pozorností vědomí. Proto je tak důležité pozornost vědomí ovládat, protože tam, kam ji zaměříme, tam si to nejen uvědomujeme a poznáváme, ale určitým způsobem se s tím i spojujeme – často nevědomě, většinou ke své škodě, vědomě to můžeme využívat k duchovnímu pokroku, ale i k určitému ovlivňování zevních záležitostí, i když s tím musíme velmi opatrně, abychom nesklouzli do nějakého zapletení do světa. Vždy platí, co říká Ramana Maháriši, že světem se máme zabývat, jak jen nejméně je možné...

 

Promluvy ze semináře ve Zlenicích - část 2.

2. 9. 2014

Jiří Vacek

Tak se usilovně uvědomíme ve vědomí, v pravém Já, v pozorovateli, a to s láskou a pokorou. Poprosíme o pomoc a ochranu. Poděkujeme za to, co jsme tady získali, a zároveň poprosíme, abychom to nejen neztráceli, ale rozvíjeli – čím dál tím více.

Je zajímavé, ale asi ne nahodilé, že některé výroky nebo hesla vyjadřují vlastně celou naši praxi – všechno, co máme dělat. Tak například heslo, tuším, dominikánů: „Modli se a pracuj“, vyjadřuje všechno, co je potřeba. Musíme ovšem chápat správně – nejvyšší modlitba je spočívat pozorností v Bohu. A nejlépe opět zase ve vědomí Já jsem, a to neustále...

 

Promluvy ze semináře ve Zlenicích - část 1.

1. 9. 2014

Jiří Vacek

Seminář proběhl 3. - 9. srpna 2014.

Promluvy přepsal ze zvukového záznamu Petr Bělský.

 

Zveřejnění několika málo promluv na semináři má dvojí účel:

1/ Obsahuje ukázku, jaký program semináře mají, i když vše zachytit nemohou.

2/ Vycházím z potřeby silně zdůraznit nutnost lásky k Bohu, důvěry v Něj, pokory a odevzdanosti a tak se vyvarovat pouze technickému, tj. jednostrannému přístupu k duchovní stezce...

 

SMS srpen 2014

31. 8. 2014

SMS 5. 8. 14            aktualizováno!

Milý pane Vacku,

Děkuji Vám, že JSTE, a že svítíte na všechny bez rozdílu jako sluníčko.

Přeji vám i paní Milušce blahodárnou noc.

Děkujeme za vše.

Sára a Jiříček...

 

Láska, pokora a odevzdanost

29. 8. 2014

Jiří Vacek

Na stezce k Bohu jsou láska k Bohu, pokora a odevzdanost do síly Boží naprosto zásadní. Bez nich se nikdo na cestě daleko nedostane, i kdyby dělal to nejúčinnější soustředění a praxi. Proč, je při troše zamyšlení zřejmé. Putujeme po stezce k Bohu, naším cílem je sám Bůh. Jak bychom jej chtěli dosáhnout, když bychom se o něho nestarali a tak jej z naší stezky vyloučili? Přístup k praxi, ve které se chceme “zmocnit” Boha jako nějakého předmětu, je velmi nešťastný a take neúčinný. I když usilujeme o poznání sebe, je to Bůh v nás, kterého chceme poznat. Dobře si tuto pravdu uvědomujme. Bůh není nic neživého, necítícího, čeho bychom se mohli zmocnit nějakou meditační technikou,

 

Nové termíny společných meditací v Hradci Králové

28. 8. 2014

Info

  • 21. září 2014
  • 26. října 2014
  • 21. prosince 2014                                více info zde
 

Vytváření světla vnitřní pránájámou

27. 8. 2014

Jiří Vacek

Po úspěšném projití základní vnitřní pránájámou a po dosažení očisty a vlády nad myslí, je možné přejít na její vyšší stupeň, ve kterém vytváříme duchovní světlo, které je nejvyšší stvořenou, a proto i nejúčinnější dostředivou silou, která, pokud její velikost převáží nad našimi odstředivými silami, nás přivádí svým působením zpět k Bohu. Tento postup zná jako jediné i Janovo evangelium. Je popsán v kapitole, která líčí dění v Káni Galilejské. Jogíni znají tento postup jako zvedání hadí síly neboli kundaliní jógu. Znají jej pochopitelně i křesťanští mystici, například Jakob Böhme...

 

Jací Němci byli a jsou?

26. 8. 2014

Jiří Vacek

Němci jsou naším mocným a velkým sousedem. Proto pravdivé informace o jejich chování jsou pro nás zásadně důležité.

Následující výňatek je ze čtrnáctideníku českého svazu bojovníků za svobodu z 6. srpna 2014, č. 16. Viz článek “Nucená práce”, autor Karel Štusák. Z článku vyjímám: Jako příklad bestiality i naprostého převrácení faktů o vině a odpovědnosti je na výstavě prezentován případ z německé obce Hirzenhain v Hesensku. Jen několik hodin před vstupem amerických vojáků do obce tu jednotka SS postřílela na kraji lesa sto nuceně nasazených polských a ruských žen a hodila je do velice mělkého hromadného hrobu...

 

Zkušenost z meditačního semináře

25. 8. 2014

Sára

Milý pane Vacku,

děkuji Vám mnohokrát za krásný seminář ve Zlenicích, který mi opět potvrdil, jak nás Bůh miluje a podporuje a že slova o tom, když uděláme jeden krok na cestě k Bohu, pak On jich udělá sto k nám, jsou pravdivá. Na seminář jsem jela s Jiříčkem sama a byla jsem smířená s tím, že se na společné meditace nedostanu. I tak ze své minulé zkušenosti vím, že pobyt v blízkosti tolika mistrů a usilujících přátel je nenahraditelný, duchovní pomoc proudí takřka sama a člověk se přirozeně drží Boha důsledněji a snadněji než za provozu v běžném životě...

 

Nacisté hnali do boje vojáky na pervitinu

23. 8. 2014

Novinky.cz

Dokumentární film Zázračná pilulka wehrmachtu rozbil jako neudržitelný mýtus, že hitlerovská armáda a jednotky SS bojovaly za druhé světové války mimořádně odvážně a čestně. Film uvedla německá televize ARD. Dokumenty dokládají, že od počátku války dostávaly nacistické jednotky k „bleskovým vítězstvím“ i při hromadných vraždách metylamfetamin, tedy novou umělou drogu, kterou v roce 1937 vyvinula berlínská firma Temmler–Werke, zaměstnávající také chemika Fritze Hauschilda. Nacističtí lékaři totiž zjistili, že ze všech stimulačních látek zaručuje největší vojenský úspěch právě Hauschildův metylamfetamin – pervitin, který na většinu lidí účinkuje podobně jako vlastní adrenalin...

 

Odpověď na dopis

22. 8. 2014

Jiří Vacek

Obrátil se na mne s prosbou o radu jeden z hledajících. Jak uvádí, provádí naši stezku již několik let, zúčastnil se několika seminářů i meditačních soustředění.

Jeho praxe, jak ji popsal, je velmi rozmanitá, ale chybí mně v ní soustředění na její hlavní cíl. Tím je vždy:

1) Poznání sebe

2) Očista mysli

Jedno s druhým spolu těsně souvisí: bez důkladné očisty mysli a trvalého rozlišujícího bdění nad ní, které dosaženou čistotu udržuje a brání před její ztrátou, poznání není možné dosáhnout, tím méně udržet, pokud se vůbec jeho záblesky dostaví...

 

Novinky v duchovní literatuře

13. 8. 2014

E-shop

rozlisujici_moudrost.jpgJiří Vacek: Rozlišující moudrost

xerox A4, 19 str., 50 Kč

Pojednává o rozlišující moudrosti vědomí a mysli, která je základem každé stezky k Bohu. Postupy řízení pozornosti a síly vědomí a mysli, které jsou hybnou silou pokroku na stezce...

 

uceni_frani_drtikola.jpg

Jan Lípa: Učení Fráni Drtikola - Od čakramů k nemyšlení
brožovaná, 112 str., 160 Kč

Autor vychází z poznatků o duchovních metodách, které učil F. Drtikol. Pramen je přímý Drtikolův žák E. Štekl. Těžiště knihy je pojednání o praxi prodýchávání čaker neboli kundalini jóga...