Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tyto stránky jsou věnovány duchovnímu učiteli Ing. Jiřímu Vackovi z Prahy.

Byly založeny dne 17. listopadu 2005.

* * *

Máme usilovat ze všech sil a celou bytostí, ale současně neustále prosit o milost a spoléhat na ní.      Jiří Vacek

 * * *

Átmavičára je stezkou od začátku až do konce. Kdo nedělá átmavičáru, provádí lokavičáru.   Ramana Maháriši

 * * *

Aktuální info: 29. 11. 2014 - veřejná meditace v Hradci Králové 

6. 12. 2014 - veřejná meditace v Brně 

13. 12. 2014 - veřejná meditace v Praze

21. 12. 2014 - společná meditace v Hradci Králové  

On-line prodej nejen knih Jiřího Vacka na www.jirivacek.cz

Doporučujeme ke sledování: Vědomí Národa

Základní informace o naší stezce a skupině  

"Mám vás všechny rád. Mějte se také všichni rádi. Je to fajn." J.V.

 

Mému Mistrovi a příteli Jiřímu Vackovi

19. 12. 2014

Pavel Kvasnička

Mistře, ze všeho nejdříve bych chtěl dát na vědomí, že ještě nedávno bych se něco

podobného zdráhal napsat. Když jste vydal skripta „…Nejdůrazněji…“, zaryla se mi

do paměti nejvíc ze všeho, co jste v posledních letech napsal. Hlavně odstavce o

tom, jak se chovat k sobě navzájem a ke společenství jako celku, abychom tu

„přežili“ a jako duchovní škola se udrželi. Asi proto, že v tom mám dost velké rezervy

a bylo mi z toho trapně. Trpělivost a pochopení pro slabosti a chyby druhých nikdy

nepatřily mezi mé přednosti a hodnocení typu „jak může být někdo takový tupec“ ...

 

Útoky zla vrcholí

19. 12. 2014

Jiří Vacek

V úterý ráno 16. prosince byla u nás doma v bytě jako vždy od 8 hodin meditace.

Po vnitřní pránájámě povstal Pavel Dymanus a začal velmi rozzlobený proslov. I když jsem se jej snažil zastavit, že si nepřeji, aby rušil meditaci, nedbal a velmi hrubým a neslušným způsobem napadl Pepu Šťastného a mne.

Na Pepu doslova řval, že „manipuluje s panem Vackem“ a další, naprosto nepravdivá tvrzení. Zakončil výkřikem: „Jidáši!“ a vrátil mu členský poplatek za kartu do klubovny a zrušil mu ji...

 

Zmatení hledající

18. 12. 2014

Jiří Vacek

Dostal jsem zprávu: SMS, 12.12.2014

Dobrý den, mistře! Mám vás stále v srdci. Na FB nejde o nějaké hlasování, když se mi ten napsaný text líbí, tak stačí pod textem kliknout, že se mi to líbí. To je celé. Pak je pod tím textem ještě několik možností.

Co se týče mě, jsem po druhé operaci nádoru v mozku a už 2,5 roku sotva ujdu km. Mám záchvaty po operaci. Prášky moc nezabírají. Proto nikam nejezdím rok. Před operací jsem žil s tím, že to jsou krije, když se mně třepala ruka, noha. Po roce jsem šel (zřejmě do Brna).     Z.F.

 

Zlo hlouposti

17. 12. 2014

Jiří Vacek

Největším a nejlepším spojencem zla je hloupost, která je výsledkem duchovní nevědomosti.

Má dvě složky:

 1. Názorovou – nesprávné názory.

 2. Silovou. Každý výtvor mysli je výronem skutečné tvořivé energie a její síly.

  Spojení obou působí:

 3. Zatemnění rozumu a ztrátu umění správně rozlišovat a jednat.

 4. Ovládnutí mysli tím, čemu uvěří...

 

Jak se vyhnout zlu pokušení

17. 12. 2014

Jiří Vacek

Evangelia, Ježíš, ale i další zdroje pojednávají o případech útoků na duchovní učitele.

Ježíš čelí řvaní zfanatizovaného davu, který si vyžaduje jeho smrt: „Ukřižuj!“ Tentýž dav jej jen týden před tím vítal s ovacemi jako svého krále. Ze své lásky se za něj modlí: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí“.  Ví, že jednají ze své nevědomosti pod vlivem zla, kterému dovolili, aby se jich zmocnilo.

To však není jediné vyjádření k těmto případům. Platí i: „Kdo mne zapře před lidmi, toho zapřu před Bohem“...

 

Stodůlky – veřejná meditace 13.12.2014

17. 12. 2014

Jiří Vacek

Promluva k meditaci na pozorovatele

Naším hlavním cílem, i když ne koncem stezky, je poznání sama sebe. Proč, to říká jasně Ježíš: Já jsem, vědomí Já jsem jsou dveře do království nebeského. Kdo má Já jsem, má umožněn vstup do duchovní oblasti, a pokud klíč k nebeskému království, ony dveře využije, tak má velkou naději, že dosáhne vysvobození z tohoto světa. Nesmí samozřejmě propadnout pýše, že je bůhvíjak dokonalý, dobrý – musí neustále dále na sobě pracovat, protože síly nepřátelské Bohu a poznání neustále pracují. Nepřicházejí nám jen jako zlé síly, ale mnohem nebezpečnější jsou ty, jak říká Bible, které přicházejí v rouše beránčím...

 

Další dopis

16. 12. 2014

Martin Tomeš

Drahý Mistře,

Ačkoliv jsem Vám to již trochu neohrabaně říkal do telefonu, chci ještě jednou tímto vyjádřit, jak moc mě mrzí situace, která v našem společenství nyní je a útoky, kterým jste nyní vystaven od části těch, kterým tak nezištně pomáháte.

Chci Vás takto hlavně ujistit, že ačkoliv nejsem možná ten nejbystřejší z Vašich žáků, tak Vás mám opravdu upřímně rád a velmi si vážím Vaší pomoci a péče, kterou mi věnujete, a která je vpravdě nedocenitelná...

 

Dopis panu Vackovi

16. 12. 2014

Karel Bešorna

Vážený pane Vacku, drahý mistře,

jsem velmi zarmoucen poté, co se ke mně dostaly informace z facebooku, kde Vás někteří z našich přátel veřejně pomlouvají a vše krásné, co jsme všichni společně tak pracně za ta dlouhá léta vytvořili, rozbíjejí. Moc mne to vše bolí, protože jste pro mne všichni má duchovní rodina, bez které nevím, zda bych mohl vůbe žít.

Celý ten čas jste nám věnoval vše. Dal jste nám svůj volný čas, své zdraví a v prvé řadě vedení, díky kterému a jen díky kterému mnoho z nás dosáhlo poznání sebe. Bez Vás, bez Vaší pomoci bychom dnes všichni nejspíše tápali někde v temnotách...

 

Rozlišování a oddělenost

16. 12. 2014

Jiří Vacek

Byl jsem obviněn, že učím oddělení od těla a naopak neučím práci s vědomím v těle.

K tomu prvému: k rozlišování

Učím nikoliv oddělení od těla, ale rozlišení se od těla. To je podstatný rozdíl. Rozlišení se od těla spočívá v těchto krocích:

 1. V přijetí názoru „nejsem tělo“.

 2. V myšlení a jednání z postoje „nejsem tělem“.

 3. V dosažení přímého rozlišení se od těla pomocí vědomí pozorovatele...

 

Dopis z 12.12.

15. 12. 2014

Zuzana Koubová

Vážený pan Vacek! 

Týmto Vám chcem vyjadriť svoju podporu a zároveň nesúhlas s obvineniami, ktoré sú voči Vám opakovane vznášané.

Keď sme sa už dožili toho, že vo Vašom vlastnom spoločenstve musíme dokazovať, že Vy, náš Mistr neklamete a nie ste pod vplyvom žiadnych “prášků”, ako sa nám tu niektorí snažia nahovoriť, prikladám svoje svedectvo udalostí, pri ktorých som osobne bola...

 

Anonymy jako vrchol duchovnosti

14. 12. 2014

Jiří Vacek

Dnes (11.12.) jsem dostal i s Miluškou anonym, další přinesl Pavel Dymanus a hned jej nahlas všem před meditací přečetl, aniž by se mně zeptal na souhlas. Meditaci to rozhodně neprospělo.

Zásadně se čtením a šířením anonymů nesouhlasím. Je nesprávné je jak psát, tak se jimi i zabývat. Někdy je však učinit výjimku nutné.

Znění všech anonymů bylo stejné až na oslovení. Jeden celý uvádím...

 

Ještě Brno – 12.12.2014

14. 12. 2014

Jiří Vacek

Opět jsem dostal nejméně 6 hustě psaných stránek o Brně. Proto:

 1. Nikdo není povinen pořádat meditace. Je to vždy jen jeho dobrá a záslužná vůle.
 2. Nejvíc o Brně píše skupina těch, kteří mě nemusí, a proto ani do Brna nepřijeli ať posledně nebo již vícekrát.
 3. Návštěvnost byla průměrná neboli slušná. Neúčast zájemců z Olomouce se výrazně neprojevila a dokonce ani ne bojkot některých Pražáků...
 

Cokoliv děláme druhým, děláme sobě

13. 12. 2014

Josef Šťastný

Karma funguje tak, že se nám vše co děláme, myslíme a cítíme, vrací, jako kdyby se to odráželo od zrcadla. Díky tomuto principu buď putujeme k vysvobození, nebo jinam. K vysvobození vede jediná cesta, ve které obracíme pozornost na nás samé, protože my již vysvobozením jsme, ale bohužel v našem současném stavu pouze potenciálně.

Z principu pozornosti je jasné, že krije cestou k vysvobození nejsou. Mohou uvolnit zablokovanou energii, ale tu je potřeba vést zpět do jejího zdroje, pokud tak nečiníme a jenom sebou neustále divoce zmítáme, nesměřujeme k vysvobození...

 

Spasitelé, mistři a světci třeste se!

13. 12. 2014

Jiří Vacek

Na jistém Facebooku vynalezli zcela novou a naprosto originální metodu vašeho hodnocení.

Vedli na něm hlasování o mistrech typu: líbí se mistr – nelíbí se mistr s číselným hodnocením výsledků. Od nynějška nebudou mistři posuzovat žáky, jak plní požadavky duchovního života, jako je tomu doposud, ale bude tomu přesně naopak: každý začátečník bude posuzovat mistry. Na konci roku zřejmě začnou vystavovat mistrovi vysvědčení. Samozřejmě, že je s tím zveřejňována i spousta lží, pomluv spolu s výlevy naprosté nevědomosti o duchovních zákonech...

 

Tajný Facebook

12. 12. 2014

Jiří Vacek

Až v sobotu 6.12. jsem se dozvěděl o existenci Facebooku, který se zabývá naší skupinou. Přístup na něj mají jen vybraní účastníci. Těm, co se nehodí, je přístup zamezen.

Obsah Facebooku je výtvorem zlých a od Boha směřujících sil. Jeho cílem je znevažovat naši praxi i mistra a vyvolávat k němu nepřátelství. Ač je pravda, že bez pomoci mistra nelze poznání Sebe dosáhnout, vytvářením odmítavého vztahu k mistrovi jsou ti, kteří uvěří pomluvám, této možnosti zbaveni. Místo poučování o správném chování žáků k mistrovi, zavádí se „hlasování o mistrovi“, jakoby posláním žáka bylo kritizovat mistra a nikoliv usilovat o své poznání. To i přes skutečnost, že již poměrně hodně přátel s touto pomocí poznání Sebe dosáhlo...

 

Poslední veřejná meditace v Brně 6. 12. 2014

11. 12. 2014

Jiří Vacek

Na poslední chvíli Jirka s Evou nám oznámili, že do Brna nejedou. Proto jsme hledali jinou dopravu. Jel jsem s Koubovými, Miluška s Martinem Čapkem. Ačkoliv v týdnu byla obrovská kalamita způsobená sněhem a námrazou a silnice nesjízdné, počasí se na sobotu zlepšilo. Dojeli jsme dobře a včas i když bylo hodně mlhy a déšť. Řízení bylo proto náročné.

Meditační hala byla téměř plná i když mnoho Pražáků manifestačně nepřijelo. Stav v Praze se začíná podobat tomu, co se děje v Olomouci. To není dobré pro nikoho a nejméně pro ty, kteří pod vlivem sil zla a nevědomosti něco takového vyvolávají. Zaplatí za to nejvíc oni sami. Ale i tak byla meditace výborná. Kdo tam nebyl, přišel o značnou pomoc na stezce...

 

Meditace v Brně_

11. 12. 2014

Jiří Vacek

K situaci s meditacemi v Brně v roce 2015 jsem se zcela jasně vyjádřil v Brně. Tam Krutinovi ani Dymanus a druzí další, kteří se k tomu vyjadřují, nebyli, a proto nemohou vědět, co jsem řekl.

Proč do Brna v příštím roce nebudeme jezdit, jsem jasně vysvětlil v článku „Poslední veřejná meditace v Brně“. Právě je zveřejňován na našem webu.

Znovu proto opakuji. Je mně 83 let, jsem vážně nemocen a nemohu se proto zavázat, že budu v příštím roce do Brna jezdit prostě proto, že se může stát, že nebudu toho schopen nebo dokonce naživu...

 

Všichni jsme pod zákonem!

10. 12. 2014

Jiří Vacek

Od roku 1945 jsem na stezce a po celou tu dobu se nepřestávám divit, jak četní hledající lehkomyslně porušují všechna přikázání nauky, když si myslí, že tím získají osobní prospěch, který je prospěchem jejich ega.

Klasický je výrok majitelky knihkupectví Dobry Bednářové: „Oni čtou knihy o karmě, a přece nám je kradou“.

Jinými slovy: zřejmě nevěří v zákon příčiny a následku, stručně v karmu, která každému vrací přesně to, co sám činí. Proto kdo okrádá druhé, bude sám okraden. Pak se ovšem bude ještě divit, jak si to on, duchovní člověk, zaslouží...

 

Poděkování - FB 30.11.2014

10. 12. 2014

Petr Buryška

Dobrý den pane Vacek,
chci moc poděkovat za pomoc, kterou jsem nedávno dostal prostřednictvím snu s Vámi.

Jen krátce a snad výstižně jako sen samotný – byl to obyčejný krátký klidný rozhovor, kde jste mi radil „zvedni to“ a mlhavě si vzpomínám, že by to měl být onen pocit jemného vzestupného mravenčení, který občas pozoruji. Co si ale vybavuji velmi přesně je vědomí důvěry, jistoty či opravdového přátelství, ve kterém se to odehrávalo. Bylo to tak intenzivní, že to mohu srovnat asi jen s vědomím vztahu s mým tatínkem v ranném věku, které jsem si před chvílí rozpomenul při chování 9-ti měsíčního syna. Bylo to příjemné povzbuzení v probíhající očistě...

 

Důležité upozornění – veřejná meditace v Praze 13. prosince

9. 12. 2014

Info

Veřejná meditace s Jiřím Vackem se koná tuto sobotu 13. prosince 2014 ve Spolkovém domě na Praze 5 – Stodůlky od 14 - 16 hodin.

Hodinu před zahájením je možné nakoupit naše knihy, CD, DVD, duchovní skripta a fotografie nebo osobně meditovat. V prodeji budou i novinky „Život v Duchu svatém“ a „Z praxe jógy vědomí“, 2. díl.

Pokud máte zájem o určité knihy, doporučujeme, abyste se s námi spojili a my vám je přivezeme.

Více informací viz web nebo telefon 235 512 505.