Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tyto stránky jsou věnovány duchovnímu učiteli Ing. Jiřímu Vackovi z Prahy.

Byly založeny dne 17. listopadu 2005.

* * *

Máme usilovat ze všech sil a celou bytostí, ale současně neustále prosit o milost a spoléhat na ní.      Jiří Vacek

 * * *

Átmavičára je stezkou od začátku až do konce. Kdo nedělá átmavičáru, provádí lokavičáru.   Ramana Maháriši

 * * *

Aktuální info: 16. 4. - 21. 4. 2014 - meditační seminář ve Zlenicích

4. 5. 2014 - společná meditace v Hradci Králové 

4. 5. 2014 - společná meditace v Olomouci

On-line prodej nejen knih Jiřího Vacka na www.jirivacek.cz

Doporučujeme ke sledování: Vědomí Národa

Základní informace o naší stezce a skupině  

 

Škodlivé debaty

18. 4. 2014

Jiří Vacek

Debaty, ve kterých jde o prestiž a nikoliv o pravdu, nadělají víc škody než užitku. Budí v účastnících ty nejhorší city nenávisti a jim příbuzné.

Smysl dostávají, když připouštíme, že jsme omylní a ochotní změnit svůj názor. To je možné pouze tehdy, je-li nám pravda víc než vlastní pýcha.

Bezpečným ukazatelem, o jakou debatu se jedná, jsou citové projevy zúčastněných, a to nejen verbální, ale i neverbální.

Tam, kde je snaha mít pravdu, nejde o pravdu, ale o prestiž. Kdo chce pravdu a nikoliv mít pravdu, tak ji pokorně hledá s vědomím vlastní nedokonalosti a nebojí se přiznat: „Mýlím se“...

 

Mysl a dech – dva projevy jedné síly

17. 4. 2014

Jiří Vacek

Existuje jen jedna síla, ale její projevy jsou mnohé. Jedním z těchto jejích projevů je mysl, druhým životní síla, která v nás je činná jako zevní i vnitřní, pránický dech.

Různé projevy tvořivé síly vždy tvoří jednotu ve smyslu, že se tak v rozlišené podobě projevuje jen jediná síla. Proto působení jednoho projevu síly vždy určitým způsobem ovlivňuje její jiný projev.

Tak například mysl ovlivňuje pránu a prána opět naše hmotné tělo. V této zákonitosti je nám dána možnost působit na složky naší osobnosti pomocí jednoho projevu síly na druhý...

 

Interview s Jiřím Vackem - 1. část

15. 4. 2014

Jiří Vacek

Dostal jsem níže uvedený dopis. Takové a podobné žádosti přicházejí často.

3. března 2014, Vážený pane Vacek, jsem studentkou Humanitních studií UK (obor Orální historie – soudobé dějiny) a dovoluji si Vás tímto oslovit s nabídkou spolupráce na projektu výzkumu týkající se 90. let. Stručně Vám představím, o co se vlastně jedná: Hlavním úkolem projektu je zmapovat postavení „alternativních“ léčebných disciplín v období transformace. Dává si za cíl prozkoumat, jak proběhlé změny ovlivnily přímé účastníky a jak se změnil oficiální společenský diskurs po roce 1989 a přístup společnosti a státu k těmto disciplínám. Vše se zaměřením na konkrétního člověka a jeho životní vyprávění na „pozadí doby“. Vy jako velmi úspěšná osoba ve svém oboru byste pro mě byl obrovským přínosem. Nejedná se o žádný novinářský rozhovor, jde čistě o vědeckou práci, která bude sloužit ke ...

 

Nové termíny veřejných meditací v Praze

13. 4. 2014

Info

  • 18. října 2014
  •  8. listopadu 2014
  • 13. prosince 2014       více info zde

 

Nové termíny společných meditací v Hradci Králové

13. 4. 2014

Info

  • 4. května 2014
  • 1. června 2014
  • 13. července 2014
  • 17. srpna 2014           více info zde
 

Jak jsme se měli dobře za Rakouska

13. 4. 2014

Jiří Vacek

Někteří naši přední politici myslí spíš jako Rakušáci nebo sudeťáci. Neustále nám například lžou, jak jsme se měli za Rakouska dobře. Jaká je pravda, věrně líčí kronikář Stodůlek pan Vlasák. Článek „Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka“ otiskuji celý z časopisu Prahy 13 „Stop“, duben 2014. Líčí, co se dělo 2. roku 1. světové války 1916...

 

Kdo pomáhá?

12. 4. 2014

Jiří Vacek

Stále a opakovaně se přesvědčuji, jak hledající mají nedostatečné znalosti nauky. Jednak ji nestudují vůbec nebo ji jen čtou, ale nechápou ji ve správném duchu, protože ji nedomýšlejí a nepromýšlejí. V rozmluvách o nauce, které mají vést k rozšíření a prohloubení její znalosti a hlavně k pochopení jejího ducha, se bez ducha a pochopení ohánějí citáty, které jsou obecně správné, ale jen v určitých případech. Platí jen někdy – tam, kde jsou v souladu s duchem nauky. Tyto nedostatky se krutě projevují také v postojích hledajících ke svým a cizím mistrům. Dochází běžně k vzájemnému nepřátelství, napadání, k hádkám, rvačkám i k boji na život a smrt...

 

Tresť přímé stezky

11. 4. 2014

Jiří Krutina

JÁ JSEM je cesta, pravda, láska a život. Kdo se mnou (JÁ JSEM) neshromažďuje, rozptyluje. JÁ JSEM je alfa a omega. Ježíš Kristus

Átmavičára, neboli vědomé zkoumání podstaty Sebe sama, je stezkou od začátku do konce. Tím je jasně vymezena náplň přímé stezky i její provádění. Pokud chceme poznat Boha, musíme poznat sami sebe, toho, kdo Boha poznává, a tak poznáváme sami sebe v pravdě a duchovní podstatě, ve které jsme jedno s Bohem. Pokud se chceme poznat, musíme se zaměřit nikoliv zevně někam mimo sebe, ale přesně obráceně – přímo na nás samé, na to, kým skutečně a podstatně stále jsme. Není jiné cesty, než zaměřit svou vědomou pozornost na nás samé, tedy na samo svobodné, od všeho projeveného rozlišené vědomí, vědomo si sebe sama – své existence jako vědomí...

 

Co je dovoleno mistrovi?

10. 4. 2014

Jiří Vacek

Co je dovoleno Jovovi (Bohu, mistrovi), není dovoleno volovi (světskému člověku, hledajícímu). Když dva dělají totéž, není to nikdy totéž. Čistě teoreticky: dva lidé sedí a pozorují televizi. Jeden spočívá v sebe si vědomém pozorovateli, který prožívá své rozlišení od pozorovaného programu, na který nereaguje. Druhý „dělá totéž“, ale jeho vědomí je nevědomě pohlceno dějem, který probíhá na obrazovce. Nejen si není vědom sebe, ale plně prožívá děj, který sleduje, jako by byl jeho účastníkem. Dělají oba totéž? Tomu, kdo bdí v Já, takové pozorování neškodí. Samozřejmě, pokud je nepřehání. Druhý takovým pozorováním nejen ztrácí čas a sílu, ...

 

Stále nevinně trpící Němci

9. 4. 2014

Jiří Vacek

Hitler neustále vytruboval do světa lži o trpících Němcích, například v Československu. Pravda byla, že měli větší demokratická a lidská práva než Němci v Říši. Ti je pod vládou Hitlera neměli. Přesto svět těmto lžím věřil. Dnes opět Němci točí filmy viz „Hitlerovy děti“ nebo „Hitlerovy poslední vánoce“. Líčí tam osudy německých žen a dětí, jak trpí pod nesmyslným spojeneckým bombardováním, „protože válka byla prohraná“. Ano, válka byla prohraná, ale němečtí vojáci ve své obraně Hitlera naprosto nepolevovali. Válčili dál, to jest vraždili spojenecké vojáky bez ustání. Vraždili dokonce přímo válečné zajatce...

 

Satsang a láska k našim bližním – mistrům

9. 4. 2014

Jiří Krutina

Jediné opravdové náboženství je náboženstvím Lásky. Láska je trojjediná ve svém projevu, tak jako všechny Boží mohutnosti. Je vyjádřením základních vztahů: Já – Já, Já – ty, já – ono. Láska je tak vztahovou dostředivou silou sjednocující nás s Bohem, námi samými – tím, kým opravdu jsme s druhými bytostmi, jež jsou vyjádřením téhož jediného Já – Lásky, i s celým stvořením v jeho duchovním základu Já. V zákonu Lásky spočívá esence cesty k Bohu, duchovní praxe i sám cíl. Duchovní praxe jako celek, tedy átma-vičára, je stezkou lásky, která se projevuje nasměrováním naší duchovní volní síly uvědomovací aktivity a pozornosti vědomí k samotné podstatě sebe sama („já“), vědomí Já jsem, jež je naše pravé Já...

 

Učení Mistra Eckharta: O rození věčného slova

8. 4. 2014

Jiří Krutina

eckhart_o_rozeni_vecneho_slova.jpg

Pod nánosy mnohé „teologie“ se nám v jeho dílech a kázáních odkrývá duchovní prozření Mistra Eckharta, které musel jistě obratně skrývat před soudobou „cenzůrou“. Byl mystikem a jeho učení lze nejlépe charakterizovat jako „křesťanskou advaitu“, tedy učení o nedvojnosti nás a Boha a vybízení k jeho autentické zkušenosti. Jako základ pro dosažení spojení s Bohem hovořil o „odloučenosti“ od světských a pozemských věcí, obrácení do nitra duše a oddanosti duše k Bohu, tedy pravé lásce k tomu, co nás přesahuje. Cílem je zřeknutí se světských potěšení duše a její oddanost výhradně Bohu v nás. Jako zásadní vlastnost zdůrazňoval pokoru, ...

 

Důležité upozornění – veřejná meditace v Praze 12. 4.

7. 4. 2014

Info

Veřejná meditace s Jiřím Vackem se koná tuto sobotu 12. dubna 2014 ve Spolkovém domě na Praze 5 – Stodůlky od 14 - 16 hodin.

Hodinu před zahájením je možné nakoupit naše knihy, CD, DVD, duchovní skripta a fotografie nebo osobně meditovat. K prodeji bude i novinka, kniha „Valentin Weigel: mystik 16. století“. Autor učí: „Poznat správně sama sebe je nejlepším poznáním a nejvyšší moudrostí“.

Pokud máte zájem o určité knihy, doporučujeme, abyste se s námi spojili a my vám je přivezeme.

Více informací viz web nebo telefon 235 512 505.

 

Z došlé pošty

7. 4. 2014

SMS 22. 3. 2014

Děkuji za noční daršan. Vážím si každé noci, ve které výuka pokračuje. Kéž jsem stále lepším žákem svého mistra! Děkuji za vše, navždy Váš Martin T.

 

SMS 23. 3. 2014

Milý pane Vacku,

děkuji za vaši péči a bezmeznou laskavost. Moc si všeho vážím a toužím po Pravdě a návratu Domů. Kéž mám zápal pro stezku, tak jako vy.

Krásnou noc přeji a děkuji za pomoc a cenné rady. Mějte požehnaný seminář.

Sára Hromádková...

 

Nová česká vláda jde na ruku sudetským Němcům

6. 4. 2014

prvnizpravy.cz

Poslední dobou přibývá opět snah tzv. sudetoněmeckého landsmančaftu o přepsání dějin. Nyní se mu už podařilo proniknout přímo do české vlády. Podobná situace byla naposledy za války, kdy byl členem protektorátní vlády sudetský válečný zločinec K.H. Frank. Váleční veteráni ČSBS nyní přišli s tím, že bývalý kněz a ministr kultury ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) za katolickou KDU-ČSL Daniel Herman stanul v čele organizace Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG). To je součástí nechvalně proslulého tzv. Sudetoněmeckého landsmančaftu, který shromažďuje také bývalé ...

 

Z dopisů přátel…

3. 4. 2014

Jiří Krutina

Vážený pane Krutino, vážená paní Krutinová, vážený pane Vacku. Drazí Mistři.

Děkujeme Vám za velmi obohacující týdenní satsang. Sice jsme se nezúčastnili přímo (nepovedlo se nám zaregistrovat), ale díky Vaší Milosti, díky Pavlovi D. a díky technickým vymoženostem jsme mohli dvakrát denně se účastnit meditačního sezení. Při meditaci jsem měl několikrát pocit, jakoby jsem byl ve Zlenicích fyzicky přítomen. Jsme Vám za takovouto pomoc skutečně velmi vděčni.

S láskou a vděčností Vaši Maruška a Saša Havránkovi...

 

Společná meditace v Olomouci 13. 4. 2014

1. 4. 2014

Sára Hromádková

Meditace podle Jiřího Vacka v Olomouci se koná:  v neděli 13. 4. 2014

od 10.00 do 13.30 hod.

(dle potřeby je možné meditovat v klubovně i po skončení společného programu)

Místo konání: Brněnská ul. 110/49 (část Povel) 

Z hlavního nádraží tramvají číslo 1, 4, 6 na zastávku Pionýrská (směr Nová Ulice)...

 

Proč máme dělat átmavičáru

1. 4. 2014

Jiří Vacek

Čím víc a čím déle jsme soustředěni v Já, tím víc sílí a roste. S tím roste i naše poznání, svoboda a radost z bytí.

Čím víc a čím déle jsme soustředěni na ego a jeho svět, tím víc nás ovládá. Naše nevědomost, nesvoboda a utrpení se jen neustále zvětšují.

Proto máme neustále obracet pozornost na Já a odvracet ji od ne-já, dělat átmavičáru a nikoliv lokavičáru. Proto je átmavičára stezka od začátku až do konce, ve kterém zmizí veškerá nevědomost, nesvoboda  a utrpení.

 

Zavřené a otevřené oči

31. 3. 2014

Jiří Vacek

Nemáme být v meditaci na ničem závislí, ale používat všechny prostředky jako prostředky k dosažení cíle s pochopením, že nejsou samoúčelné ani cílem samým. To znamená uplatňovat je případ od případu tak, aby přinášely co nejlepší výsledky a usnadnění praxe. To platí i o otevřených nebo zavřených očích. To, co rozhoduje, nejsou zavřené nebo otevřené oči, ale zaměření naší pozornosti. Soustřeďovat pozornost na Já, vědomí, kterým jsme, můžeme jak při očích otevřených tak i při zavřených...

 

Právě vyšlo: Ústní tradice učení „kašmírského šivaismu“ v podání swámiho LashmanJoo

30. 3. 2014

Jiří Krutina

lakshmanjoo_ustni_tradice_ks_ekniha.jpg

E-kniha: 136 ns, 150 Kč   pdf.gif epub.gif mobi.gif
 

Xerox: 90 str. A4, 150 Kč 

Přinášíme první text s původním nedvojným učením stezky sebepoznání, které je součástí prvotní nauky – tantry, jak byla odhalena v 9. století v severní Indii (Kašmíru). Původní učení o naší božské podstatě, o Já jako vědomí a jeho moci se stručně nazývalo tantra, neboli česky nauka. V doslovném překladu „tan“ = „rozšiřovat/expandovat“ – „tra“ = „to, co osvobozuje“ a současně “technologie/know-how.“ Dalším významem celého slova je „protkanost“, či vzájemná souvislost, což je základní vlastnost formálního sdělení nauky jako celku...